Archív pre kategóriu: Súťaže

Pravidla súťaží na Facebook

Pravidla súťaží na Facebookovom profile DOM VÍNA Žilina – www.vychutnaj.sk 1. Usporiadateľ a cieľ súťažeUsporiadateľom propagačnej spotrebiteľskej súťaže na Facebooku DOM VÍNA Žilina – www.vychutnaj.sk (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť ENERGY TRANS spol. s r.o., so sídlom Rosina 1057, 013 22 Rosina, IČO 36419869, zapísaná v oddiel Sro, vložke číslo 15081/L registra Okresného súdu Žilina […]